2020-21 Tevet/Shevat Parshat
1/2 January 2021 18 Tevet Parshat Vayechi
Candle Lighting (Fri eve) 7:51pm
Shabbat ends 8:53pm
8/9 January 25 Tevet Parshat Shemos
Candle Lighting (Fri eve) 7:51pm
Shabbat ends 8:53pm
15/16 January 3 Shevat Parshat Vaera
Candle Lighting (Fri eve) 7:51pm
Shabbat ends 8:52pm
22/23 January 10 Shevat Parshat Bo
Candle Lighting (Fri eve) 7:49pm
Shabbat ends 8:49pm
29/30 January 17 Shevat Parshat Beshalach
Candle Lighting (Fri eve) 7:45pm
Shabbat ends 8:44pm
Scroll to Top