Av/Elul Parshat
3/4 August 23 Av Parshat Eikev
Candle Lighting (Fri eve) 4:58pm
Shabbat ends 6:07pm
10/11 August 30 Av Parshat Re’eh
Candle Lighting (Fri eve) 5:03pm
Shabbat ends 6:12pm
17/18 August 7 Elul Parshat Shoftim
Candle Lighting (Fri eve) 5:08pm
Shabbat ends 6:17pm
24/25 August 14 Elul Parshat Ki Teitzei
Candle Lighting (Fri eve) 5:13pm
Shabbat ends 6:22pm
31 August/ 1 September 21 Elul Parshat Ki Tavo
Candle Lighting (Fri eve) 5:18pm
Shabbat ends 6:26pm