2022 Elul 5782/Tishrei 5783 Parshat
23/24 September 28 Elul Parshat Nitzavim
Candle Lighting (Fri eve) 5:32pm
Shabbat ends 6:31pm
30 September/1 October 6 Tishrei Parshat Vayelech
Candle Lighting (Fri eve) 5:37pm 
Shabbat ends 6:36pm
7/8 October 13 Tishrei Parshat Ha’azinu
Candle Lighting (Fri eve) 6:42pm
Shabbat ends 7:42pm
14/15 October 20 Tishrei Shabbat HaMoed (Succot day 6)
Candle Lighting (Fri eve) 6:48pm
Shabbat ends 7:48pm
21/22 October 27 Tishrei Parshat Bereshit
Candle Lighting (Fri eve) 6:54pm
Shabbat ends 7:54pm
Scroll to Top